آموزش از راه دور

یادگیری از راه دور

آموزش از راه دور (Distance Learning) به آموزشی اطلاق می شود که در آن مدرس و دانش آموز از نظر جغرافیایی دور از همدیگر می باشند.این آموزش توسط پست الکترونیکی، ویدیو، تلویزیون کابلی، رسانه ها و یا هر تکنولوژی مرتبط با اینترنت از قبیل تابلوی پیغام ها، اتاق گفتگو و کنفرانس های کامپیوتری یا ویدیویی انجام می شود.که به عنوان ابزار یادگیری مکمل نیز می باشد.در آموزش از راه دور یک سیستم هدایت شده یا فرایندی است که یادگیرندگان را به منابع دور دست متصل می شوند.

این امکان در سایت پی سی کلاس توسط فضای مجازی آموزش (کلاس آنلاین )انجام می شود ،که شبیه ساز کلاس واقعی می باشد .آموزش از راه دور نوعی فرایند آموزشی می باشد که کاربران در هر مکان و زمانی می توانند تحت آموزش قرار بگیرند.که فقط کافی است کاربر دسترسی به اینترنت داشته باشد  با یک عدد لپ تاپ یا پی سی می توانند به راحتی تحت آموزش قرار بگیرد.

آموزش از راه دور

آموزش از راه دور برای خیلی از افرادی که توانایی حضور در کلاس را بصورت منظم ندارند،می تواند یک  گزینه مناسب باشد. برای افرادی که توانایی حضور مستمر در محیط های آموزشی و رفت و آمدهای مرتبط را نداشته باشند، معلولین  هستند که گاها به دلیل سختی های موجود در حضور در اجتماع، قادر به ادامه تحصیل نیستند.به دلیل نحوه آموزش در آموزش انلاین همچنین ارائه و ذخیره مفاهیم که به صورت  اینترنتی ، انجام می شود،ای شیو بسیار کارآمد می باشد.

در سایت پی سی کلاس آموزش از راه دور ،یادگیری از راه دور،آموزش برای افراد کم توان،آموزش برای افراد معلول،آموزش برای افراد کندذهن،آموزش برای افراد فلج،آموزش برای سالمند،آموزش برای زنان باردار،آموزش از منزل ،آموزش از محل کار برای راحتی کاربران به صورت آنلاین برگزار می شود.و این عزیزان می توانند به راحتی در منزل یا محل در هر مکانی آموزش ببینند.

  آموزش را برای شما مهیا می کنیم

آموزش از راه دور

سیستم مدیریت آموزشی، Learning Management System

   در سایت پی سی کلاس از سیستم مدیریت آموزشی   LMS استفاده می گردد.که این سیستم آموزشی برای مدیریت تعاملات آموزشی با کاربر می باشد.
  LMS نرم افزاری است که برای ارائه محتویات آموزشی، پیگیری و مدیریت آموزش  استفاده می شود. این نرم افزارها در دامنه وسیعی از خصوصیات، از سیستم های ساده با ابزارهای مدیریت مواد آموزشی تا سیستم های پیچیده برای تولید و توزیع دروس بر روی اینترنت و امکانات همکاری آنلاین تولید شده است.

 

پانوشت :آموزش از راه دور ،یادگیری از راه دور،آموزش برای افراد کم توان،آموزش برای افراد معلول،آموزش برای افراد کندذهن،آموزش برای افراد فلج،آموزش برای سالمند،آموزش برای زنان باردار،اموزش از منزل ،آموزش از محل کار

X