ایجاد قیمت برای دوره

قیمت گذاری برای دوره (درس)

نحوه ایجاد قیمت برای دوره (درس)در سایت پی سی کلاس

برای قیمت گذاشتن در دوره کافی است دوره خود را به عنوان محصول در سایت پی سی کلاس معرفی نمایید.

۱-منو محصولات

۲-افزودن جدید را کلیک نمایید.

در انتها دکمه انتشار را بزنید تا قیمت محصول (دوره )شما ایجاد گردد.

۲- به منو lms بروید.

و همه دوره ها را انتخا نمایید

و دوره ای که در سایت پی سی کلاس ایجاد نموده اید را کلیک نمایید.

نام محصولی که ایجاد کردید و برای آن قیمت گذاشتید را وارد نمایید در واقع دوره خود را به عنوان محصول معرفی می کنید و به ان قیمت می دهد و در اینجا نام آن را تایپ می نمایید.

بروزرسانی دوره را کلیک نمایید

تبریک قیمت گذاری برای دوره شما ایجاد شد

X