تاثیر معدل در کنکور

تاریخچه تاثیر معدل در کنکور

دانش آموزان رشته های انسانی ، ریاضی ، تجربی و علوم و معارف اسلامی که یک یا چند درس به صورت امتحان نهایی ، سراسری یا کشوری داده باشند ، مشمول تاثیر معدل در کنکور سراسری می باشند .

در سال ۹۴ تاثیر معدل در کنکور سراسری قطعی شد و به دانش آموزان کنکوری آن سال آسیب زیادی بابت تاثیر معدلشان در کنکور وارد شد . خبر های تاثیر معدل در کنکور سراسری ۹۵ حاکی از تاثیر قطعی معدل در کنکور ۹۵ داشت که این تاثیر حدودا ۲۵ درصد از کل کنکور را شامل می شد و علاوه بر آن حدود ۵ درصد از سهم کنکور را معدل پیش دانشگاهی تشکیل می داد .

در همان سال و در طی شکایت خانم فاطمه کریمی ، رای دیوان عدالت اداری به این مزمون صادر شد که تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۹۵ لغو شد . در نهایت در سال ۹۵ تاثیر مثبت معدل کتبی سال سوم دبیرستان در کنکور سراسری ۹۵ به تصویب رسید .

سال بعد و برای ثبت نام کنکور سراسری ۹۶ ، ۲۵ درصد تاثیر مثبت معدل دبیرستان و ۵ درصد تاثیر مثبت پیش دانشگاهی در کنکور ۹۶ در نظر گرفته شده بود .

نکاتی درباره تاثیر معدل در کنکور

  • تاثیر معدل شامل داوطلبان با دیپلم یا مدرک پیش دانشگاهی در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی از سال ۸۴ و بعد از آن  است.
  • منظور از تاثیر معدل در کنکور نمره آن درس می باشد.
    به دلیل اینکه در رشته های مختلف، دروس مختلف وجود دارد.نمی توان معدل کلی را برای همه رشته ها در نظر گرفت.
    منظور از سوابق تحصیلی، نمره هر یک از دروس است.
  • نمره دروسی که در امتحانات نهایی سال سوم و پیش دانشگاهی هستند، در کنکور تاثیر دارد.
  • تاثیر نمرات امتحان نهایی درکنکور به صورت تراز می باشد.
    نمرات امتحانی و درصدهای کنکور را طی فرآیندی به تراز تبدیل می نمایند و در آخر نمره نهایی داوطلبان و رتبه کنکور آنها محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه تاثیر معدل در کنکور

نمرات دروس امتحانان نهاییِ سال سوم دبیرستان با ۲۵ درصد تاثیر و نمرات دروس امتحان نهایی سال پیش دانشگاهی با ۵ درصدتاثیر در کنکور اعمال می گردد.

به طور مثال اگر تراز نمره درس شیمی شما در امتحان نهایی سوم دبیرستان ۶۰۰۰ و تراز نمره شیمی پیش دانشگاهی ۶۵۰۰ و تراز  شیمی کنکور شما ۶۴۰۰ باشد،

فرمول محاسبه آن: ۶۰۰۰×۲۵%+۶۵۰۰×۵%+۶۴۰۰×۷۰%=۶۳۰۵

میزان تاثیرگذاری معدل در کنکور، تاثیر  مثبت دارد و تاثیر منفی ندارد.

نکته: لازم به ذکر است که تاثیر معدل در کارنامه اولیه کنکور سراسری و رتبه داوطلب مشخص می گردد.

در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ هیچ تاثیری ندارد.

X