خلاصه نویسی برای کنکور

خلاصه نویسی برای کنکور

روش خلاصه نویسی برای کنکور

خلاصه نویسی درس ها به وسیله داوطلب موثرترین راه جهت یادگیری کامل هر درس و آمادگی شرکت در امتحانات به ویژه کنکور سراسری است. خلاصه نویسی های آماده که در بازار موجود می باشد برای داوطلبانی مفید فایده است که تک تک درسها را بررسی و خلاصه مطالب را خود نوشته باشند و تنها باعث تنبلی ذهن و سردر گمی ذهن در یادگیری می شود.

خلاصه نویسی برای کنکورروشهای خلاصه نویسی :

  • خلاصه نویسی درس های فرمولی:یاداشت فرمول ها و قواعد ،رسم نمودار ،طبقه بندی مبحث.برای هر فرمول حداقل یک مثال یادداشت گردد.و مثالها نقض آن نیز ثبت شود.تمامی استثناها را یادداشت نمایید.چرا که عموما سوالات کنکور و امتحانات از استثناها می باشد.

این خلاصه نویسی شامل درس های آمار،ریاضیات جدید،جبرواحتمال،ریاضیات گسسته،حسابان،ریاضیات،حساب دیفرانسیل،هندسه وهندسه تحلیلی،…فیزیک شیمی،منطق،گرامرانگلیسی، قواعد عربی، دستور زبان فارسی، آیین نگارش ، اقتصاد ، آرایه های ادبی ، عروض و قافیه در این گروه قرار دارند.

  • خلاصه نویسی درس های تشریحی (حفظ کردنی):در این روش کل هر فصل یا مطلب باید خوانده شود و نکات مهم و اساسی آن را یادداشت نمایید. در واقع ، اگر بتوانید هر ده صفحه مطلب را تقریباً در یک صفحه خلاصه کنید به هدف خود رسیده

درسهای بینش اسلامی، معارف، تاریخ، تاریخ شناسی،جغرافیا (در همه گرایش ها) تاریخ ادبیات ، جامعه شناسی ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی ، روان شناسی ، فلسفه ، زیست شناسی گیاهی و جانوری ، زمین شناسی ، ادبیات (بخش های مربوط به قالب ها و شیوه های نویسندگی) زبان شناسی و شیمی (بخش های تعریفی و تشریحی) در این گروه قرار دارند.

 

  • خلاصه نویسی و یادگیری لغات و اصطلاحات کلیدی و دشوار:واژه ها و اصطلاحات دشوار در هر درس را یادداشت نمایید.لغات چندمعنایی، متضادها،مترادف ها

درسهایی مثل زبان انگلیسی ، زبان عربی و ادبیات فارسی ، بدون تسلط بر لغات و اصطلاحات اساسی ، قابل فهم و یادگیری نیستند . حتی در برخی از درس های علوم پایه و علوم انسانی ، به ویژه ، فیزیک ، شیمی ، آمار ، روان شناسی و مطالعات اجتماعی و اقتصادی ، اصطلاحات خاصی وجود دارد که فهم آن ها پیش نیاز و زیر بنای درک مطالب کلی تر آن درس هامی باشد.

استفاده از نوارهای صوتی و تصویری و CD های آموزشی برای تقویت مکالمه و ترجمه در درس های انگلیسی و عربی مفید فایده است.

  • تهیه ی جدول برای برخی مطالب فرار

یک روش مفید ، علمی و اصولی برای یادگیری مکتب های ادبی ، سبک های ادبی ، انواع ادبی ، وزن و قالب شعری و تاریخ ادبیات ابتدای هر درس ، تهیه ی جدول های جداگانه است که در هر ستون آن یک بخش از مطلب آورده شود : عنوان ، تاریخچه ، پدیدآورندگان ، تکامل دهندگان ، تعریف ، نام آثار ، موضوع آثار سبک آثار و ذکر نمونه های لازم.

X