دبیر خصوصی | معلم خصوصی | استاد خصوصی

اگر فرزند شما در دروس مدرسه مشکل دارد.ریاضی را یاد نمی گیرد . قوانین فیزیک برایش معنایی ندارند .نباید بگذارید از درس های خود در مدرسه عقب بیفتند چرا که درسهای کتاب های درسی با هم مرتبط هستند و جبران این عقب ماندگی کار ساده ای نیست .چکونه معلم خصوصی مناسبی برگزینیم؟ ( دبیر خصوصی ، استاد آنلاین ، استاد خصوصی ، دبیر آنلاین و معلم خصوصی همگی در پی سی کلاس )

چگونه معلم خصوصی (یا استاد آنلاین) مناسبی برای فرزندان خود انتخاب کنیم ؟

ویژگی های یک استاد خصوصی خوب :

 • داشتن توانایی
 • تجربه
 • مسئولیت پذیری
 • شخصیت

قبل از انتخاب دبیر خصوصی موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • فرزند شما چقدر کمک نیاز دارد؟
 • برای حل تکالیف نیاز به معلم دارد یا برای درک مطالب کتاب
 • بیشتر معلم خصوصی بر روی چه دروسی کار کند؟
 • روش یادگیری دانش آموز به چه صورت می باشد؟
 • آیا دانش آموز انگیزه کافی برای یادگیری دارد؟
 • معلم  خانم یا آقا نیاز دارد؟با کدامیک ارتباط بهتری برقرار می کند.معلم بایستی جدیت داشته باشد یا مهربان باشد.
 • چقدر توان مالی برای پرداخت هزینه های تدریس را دارید؟
دبیر خصوصی

تجارب  و سوابق تحصیلی معلمان ( دبیر آنلاین ) را بررسی نمایید.

برای انتخاب یک معلم خصوصی دقت داشته باشید توانایی های معلم با دانش آموز هماهنگی داشته باشد،تحصیلات معلم با درس مورد نظر تدریس همخوانی داشته باشد بطور مثال اگر معلم خصوصی فیزیک نیاز دارید مدرک مرتبط با درس فیزیک داشته باشد.

جلساتی با معلم فزرند خود داشته باشید

 1. سعی کنید در جلسات با معلم دانش آموز حضور داشته باشد و از معلم سوالات خود را بپرسید:
 2. از معلم سوال کنید چطور ارزیابی های دانش آموز را انجام می دهد.
 3. ازچه روش تدریسی استفاده می کند ؟معلمان توانا از روش سوال و جواب استفاده می کنند و نکات ضعف و قدرت دانش آموز را تشخیص می دهند. و بر آن اساس تدریس خود را پیش می برند .و به دانش آموز اعتماد به نفس می دهند.
 4. از معلم سوال کنید چطور به دانش آموز انگیزه می دهند و یا شما به معلم خصوصی بگویید چه مواردی به فرزند شما انگیزه بیشتری می دهد.
 5. معلم  از شما چه انتظاری دارد.
 6. هزینه های تدریس را سوال کنید ،قیمتهای تدریس بر اساس سوابق معلم ،موضوع تدریس و مکان تدریس متفاوت می باشد.
X