ریاضی را در تابستان چگونه بخوانیم؟

مطالعه ریاضی در تابستان …
ریاضی را در تابستان چگونه بخوانیم؟

از دورس تحلیلی می توان ریاضی را نام برد . که در رشته ریاضی بایستی هر روز مطالعه شود و در رشته تجربی یک روز در میان مطالعه گردد.

دانش آموزان نبایستی سوالات ریاضی را نصفه حل کنند و تمام صبر و تلاش خودشان را بکنند تا سوال را حل کنند . در اوایل کار ممکن است سرعت شما راکاهش دهد اما در دراز مدت باعث بهبود حل مسائل شده و نتایج خوبی را در حل تست به شما می دهد.

مثلثات و تابع ها از جمله مباحث کلیدی در ریاضی هستند. و متاسفانه دانش آموزان از آن فرار می کنند.

برای یادگیری ریاضی نیازمند حل تمرین است .و تنها با خواندن و گوش دادن مسائل را نمی توانید حل کنید.

مباحث درس ریاضی به صورت زنجیری به هم متصل هستند.حجم بالای مطالب و تنوع بسیار زیاد مباحث ریاضی باعث می شود که داوطلبان با برنامه های ویژه و پیوسته خود را برای کنکور سراسری آماده نمایند. تا نتیجه مطلوبی کسب کنند.

مطالعه  درس ریاضی بر مبنای سه اصل یادگیری، تمرین و مرور است.

برای جلوگیری از فراموشی در مباحث ریاضی بایستی در فواصل معین ،مطالب را مرور و دوره کنید،برای مرور مطالب می توانید از خلاصه برداری و جزوه نویسی های خود استفاده کنید.

برای یاداوری نکات به سراغ تست های بروید که قبلا اشکال داشته اید و مجددا حل کنید و تست های مشابه اشکال خود را حل کنید تا تمرینی برای یادگیری شما باشد.
هر اندازه  تعداد دفعات مرور را بیش‏تر کنید، آماده‏ تر می شوید و حضور ذهن بالاتری برای حل سؤالات تستی پیدا می نمایید.

X