آموزش از راه دور یا مجازی

Distance Learning System یا سامانه آموزش از راه دور ( اموزش از راه دور ) ، نوعی فرایند آموزشی می باشد که در آن  بیشتر آموزش ها  از طریق یاد دهنده به فرد یادگیرنده دور از  مکان زمان و انجام می گیرد. بدین صورت که کل یا بخشی از ارتباط بین مدرسان و آموزنده ها از طریق یک رسانه مصنوعی، خواه چاپی، خواه الکترونیک، انجام می شود. همچنین  آموزش مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش مکمل استفاده می شود.

آموزش از راه دور یا مجازی

 1. فراهم کردن فرصت برای کسانی که آموزش تحصیل را از دست داده اند.
 2. پیشرفت کیفیت آموزشی
 3. فراهم کردن فرصت آموزش برای کارمندان و کارکنان
 4. افزایش سطح آموزشی یک جامعه از طریق کمک در جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی جهان
 • نکات مهم در انواع روش های سامانه آموزش از راه دور :

 1. جدا کردن دانش آموز و معلم در مکان و زمان
 2. جدا کردن معلم از دانش آموز درمیان فرایند آموزش
 3. استفاده از رسانه ها برای ارتباط دانش آموز و معلم که محتویات درس را منتقل می کنند.
 4. آماده کردن  ارتباطات دو طرفه ،میان دانش آموز،معلم و موسسه آموزشی
 5. کنترل ارادی یادگیری که این کنترل بیشتر توسط دانش آموزان نسبت به معلم انجام می شود.
 • آموزش از راه دور ، آموزش مجازی
  آموزش از راه دور ، آموزش مجازی
  سایت پی سی کلاس  و آموزش مجازی:

سایت پی سی کلاس ، آموزش مجازی :

را برای پاسخ  به نیاز های آموزشی افرادی  که لیاقت استفاده از تحصیلات را دارند ولی تحت فشار مشکلاتی از جمله محدودیت مکان، زمان ، معلولیت جسمی و یا کارهای شخصی و  حتی حرفه ای قرار گرفته اند .

دانش آموزانی که امروزه آموزش می بینند با آن برخورد نمی کنند، را به بهترین صورت فراهم کرده است.

 سامانه آموزش مجازی روشی جدید در آموزش و تربیت می باشد.

سایت پی سی کلاس این آموزش را در تمام دروس از جمله:آموزش مجازی زبان انگلیسی … وحتی آموزش مجازی دانشگاهیان را در هر مکان و هر استان برای تمامی داوطلبان ایجاد کرده است.

 • اموزش از راه دور - Distance Learning
  اموزش از راه دور – Distance Learning

  برای مشاوره و تعیین سطح رایگان برای آموزش از راه دور و یا مجازی در سایت پی سی کلاس کلیک فرمایید.

پانوشت:آموزش از راه دور یا مجازی،آموزش از راه دور،سامانه آموزش مجازی،آموزش مجازی دانشگاهیان،آموزش مجازی زبان انگلیسی،آموزش مجازی حوزه علمیه خواهران،آموزش مجازی فیزیک،آموزش مجاز ی زبان اردو،آموزش مجازی شیمی،آموزش مجازی عربی،آموزش مجازی زیست،آموزش مجازی ریاضی،آموزش مجازی درکرج،آموزش مجازی در تهران،آموزش مجازی در مشهد،آموزش مجازی در شیراز،آموزش مجازی در اصفهان ،آموزش مجازی در کرمان
X