مشاوره ی تحصیلی

 مشاوره‌ی تحصیلی چیست؟

مشاوره تحصیلی پی سی کلاس مختص دانش آموزان مدارس و دانشجویانی است که در زمینه برنامه ریزی درسی و تحصیلی ،نیاز به کمک و راهنمایی دارند . مسائلی مانند : افت تحصیلی و علل آن، روش‌های بهسازی حافظه، تمرکز و مطالعه،مدیریت زمان، خلاقیت و هوش، انتخاب رشته‌ی تحصیلی در دوره‌ی دبیرستان، انتخاب رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی یا هر مشکلی که در زمینه مشکلات تحصیلی باشد را بررسی می نماید.و رفع این مشکلات به عهده ی مشاوران تحصیلی می باشد.

مشاوره‌ی تحصیلی

در زمینه‌ی انتخاب رشته و راهنمایی شغلی

مشاور به دانش اموز کمک می کند تا با شناخت از ویژگی ها و شرایط خود،رشته ها و شرایط جامعه تصمیم مناسبی در مورد انتخاب رشته ی تحصیلی خود بگیرد.این فرایند در  انتخاب رشته سال اول دبیرستان و دانشگاه تفاوتی ندارد.که در آن آشنایی مشاور با ویژ گی ها و مقررات موجود به هر دوره (متوسط یا دانشگاهی یا انتخاب رشته پایه نهم به دهم )بسیار مهم می باشد .مشاوران با شناخت از جنبه های مختلف هوشی ،استعداد و علایق و شناخت از خود دانش آموز و در نظر گرفتن شرایط جامعه  تلاش  می نمایند تا دانش اموز بهترین تصمیم را اخذ نماید.شناخت ویژگی های دانش آموز شامل :میزان بهره‌ی هوشی، نمرات تحصیلی او، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف، بررسی علایق و استعدادهای او در زمینه‌ی رشته‌ها و مشاغل.

برای پیدا کردن این شناخت،مشاور  آزمون‌هایی چون تست هوش، آزمون رغبت سنج و آزمون‌های سنجش استعداد کمک می‌گیرد.هر چند که خود دانش آموز نیز باید شناخت کاملی از رشته تحصیلی بدست آورد . این که چه دروسی مطالعه می شود، آینده شغلی آن چگونه است؟

مشاور تحصیلی

 بررسی افت تحصیلی

در زمان تحصیل بعضی از دانش آموزان ممکن است با افت تحصیلی مواجه گردند.که برای بررسی موضوع نیازمند این می باشد که به مشاور مراجعه نمایند.که مشاور به بررسی علل این افت تحصیلی می پردازد.عوامل هم چون شرایط خانوادگی،شرایط مدرسه و سلامت جسمی و روانی دانش آموز را مورد بررسی قرار می دهد.پیدا کردن علت افت تحصیلی در اولین گام قرار دارد.و پیشرفت دانش آموز را مورد پیگیری قرار می دهد.این شیوه‌ی  مشاوره شامل  افزایش انگیزش دانش‌آموز، آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه، آموزش شیوه‌های مواجهه با تغییرات اساسی و … خواهد بود.

مشاوره تحصیلی تلفنی سایت پی سی کلاس آقای امیر رضا آزادی   می باشد.

X