مطالعه به روش مطالعه( PQRST)

مطالعه به روش PQRST

مطالعه به روش PQRST

مطالعه به روش PQRST نشان داده شده است که این روش برای درک خوانندگان و توانایی فرد در یادآوری اطلاعات بهتر بوده و به عبارت بهتر خواننده احتمال بیشتری برای یاد گرفتن و خواندن دارد. اگر از این روش استفاده کنید برای خواندن وقت تلف نخواهید کرد.

اهمیت مطالعه به روش PQRST دارای مزایایی میباشد از جمله برای روش مطالعه کنکور،برای دانش آموزان و…

روش مطالعه صحیح

در روش(PQRST) پنج مرحله را دنبال می کنید : مرور کلی(Preview)، سوال(Question)،خواندن(Read)،خودخواندن(Self-recite) و آزمون (Test).

مرور کلی:

در اولین گام کل فصل را مرور کنید تا ازین طریق بر موضوع های اصلی آن تصوری پیدا کنید. یکی از راه های انجام این کار این است که مقدمه فصل را بخوانید، در بخش ها نگاه کنید، مقالات را بخوانید و عناوین را ببینید. سپس خلاصه را در انتهای فصل بخوانید (معمولا به شما می گوید آنچه در آن فصل یاد گرفته اید)
 

خواندن:

شما واقعا می توانید آن بخش را بخوانید،این کار را با دقت انجام دهید، در مورد معنی فکر کنید و این را با سایر چیزهایی که در مورد این و موضوعات مشابه میدانید مرتبط کنید. واژه ها یا عبارات کلیدی را در متن علامت بزنید.اساساَ می بایست که ۱۰ الی ۱۵ درصد از متن را علامت زد زیرا  هدف در این مرحله، این است که واژه ها یا مطالب اصلی متن مشخص شود تا بعد بتوانید آنها را مرور کنید. تا وقتی به طور کلی گفتار و مطالب کلیدی آن را نخوانده اید یادداشت برندارید این کار کمک می کند اهمیت هر نکته را دریابید.

به خود پس دادن:

پس از پایان مطالعه، فکر کنید که مطالب را یاد گرفته اید و برخی از این مطالب را از حفظ با صدای بلند بیان کنید اما اگر افراد دیگری هم حضور دارند می توانید این کار را در ذهنتان انجام دهید.درس پس دادن به خود، روش بسیار موثری برای تثبیت مطالب در حافظه است.
در مقابل با متن چک کنید تا اگر چیزهایی را از دست داده اید یادداشت کنید. اطمینان حاصل کنید که شما آنها را ازدست ندهید زیرا شما آنها را آموخته اید.این کار به شما کمک می کند تا اطلاعات را در ذهن خود سازماندهی کنید،پس از آنکه گفتار اولی به پایان رسید می توانید به گفتار بعدی رفته و باز هم مراحل S.R.Q را در مورد آن به انجام دهید. همین روش مطالعه را تا پایان گفتارهای یک فصل اعمال کنید.

آزمون:

پس از مطالعه یک فصل خودتان را آزمایش کنید و تمام مطالب را مرور کنید تا روش مطالعه به یادگیری منجر شود.بنابراین یادداشت های خود را دوره کنید و بررسی کنید که آیا نکته های اصلی را به یاد می آورید یا نه؟ تلاش کنید تا بفهمید که مطالب مختلف فصل ها چه ارتباطی با هم دارند؟ اکنون بهترین زمان برای آزمایش خودتان است.سهل انگاری در این بخش می‌تواند تمام کل روش مطالعه را با شکست روبرو سازد.

مطالعه به روش PQRST روشی موثر برای بهتر فهمیدن و بهتر حفظ کردن مفاهیم و اطلاعات کلیدی  است که در زبان فارسی به آن روش «پس خبا» می گویند.نام این روش برگرفته از نخستین حرف نام هر یک از پنج مرحله مطالعه است.

مشاوره آنلاین و رایگان در پی سی کلاس:

برای طرح سوالات درسی، مشاوره  آنلاین کنکوری ، مشاوره و برنامه ریزی کنکور و مشاوره آنلاین درسی،مشاوره برای روش مطالعه خود میتوانید فرم را پر کنید تا تعیین سطح بشوید، برای پر کردن فرم مربوط میتوانید کلیک کنید.

 

کانال  مشاوره کنکور نیز در اختیار داوطلبان قرار داده  شده است،شما کاربران گرامی می توانید برای مشاوره کنکور خود با بهترین اساتید و مشاوران کنکور به صورت تضمینی بهترین برنامه ریزی را دریافت کنید و به موفقیت برسید.

روش‌های یادگیری

 پانوشت:بهترین روش مطالعه،بهترین روش مطالعه برای کنکور،بهترین روش مطالعه برای امتحانات
X