مهندسی صنایع|ارشد صنایع|دکتری صنایع

 • مهندسی صنایع چیست

مهندسی صنایع چیست؟؟؟(industrial engineering)به عنوان گسترده ترین شاخه ی مهندسی مطرح است ، هدف این رشته انتخاب کردن سیستم ها و فرایندها به وسیله ی پیداکردن راه هایی برای صرفه جویی در زمان، هزینه، انرژی و مواد در صنایع مختلف و  کاربرد اصول هایی برای بهبود، طراحی و نصب سیستم هایی که شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم کردن امکان تولید کالاها و همچنین ارائه خدمات بشکلی درست می باشد. برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستم ها، دانش و مهارت های علوم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه روش ها و شیوه های طراحی مهندسی نیاز می باشد. فعالیت هایی که در مهندسی صنایع صورت میگیرد همانند پلی می باشد که ارتباطی بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد می کند.

مهندسان در رشته مهندسی صنایع بیشتر مشغول افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روش ها و تکنولوژی می باشند. مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی می باشد که عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستم های مورد مطالعه آن را تشکیل می دهد و در نتیجه در تیم های میان رشته ای برای کارهای برنامه ریزی، نصب و کنترل و صحت فعالیت های موسسات به کار گرفته می شوند و این فعالیت ها ممکن است فعالیت های تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را مشمول باشد.

دکتری رشته مهندسی صنایع

 • سرفصل واحدها و دروس مهندسی صنایع : 

  سرفصل ها و تعداد واحدهای رشته مهندسی صنایع عبارتست از :

تعداد کل واحدها : ۱۴۰ واحد

دروس عمومی : ۲۰ واحد

دروس پایه : ۲۲ واحد

دروس اصلی و تخصصی اجباری : ۶۶ واحد

کارگاه ها : ۳ واحد

کارآموزی : ۱ واحد

دروس اختیاری : ۲۸ واحد

دروس عمومی رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

معارف اسلامی ۱و۲

۴

ادبیات فارسی

۳

 اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

 انقلاب اسلامی و ریشه های آن

۲

تربیت بدنی ۱

۱

تاریخ اسلام

۲

تربیت بدنی ۲

۱

متون اسلامی

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۲

روانشناسی

۲

جامعه شناسی

۲

فلسفه علم

۲

نجوم

۲

 

دروس پایه رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

ریاضی ۱

۳

ریاضی ۲

۳

معادلات دیفرانسیل

۳

فیزیک ۱

۳

فیزیک ۲

۳

آز فیزیک ۱

۱

آز فیزیک ۲

۱

برنامه نویسی کامپیوتر

۳

محاسبات عددی

۲

جمع

۲۲

 

دروس اصلی و تخصصی اجباری رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

اقتصاد عمومی ۱

۲

اقتصاد عمومی ۲

۲

اصول حسابداری و هزینه یابی

۳

مدیریت و کنترل پروژه

۳

ارزیابی کار و زمان

۳

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳

کنترل کیفیت آماری

۳

تئوری اختمالات و کاربرد آن

۳

جبرخطی

۳

آمار مهندسی

۳

تحقیق در عملیات ۱

۳

تحقیق در عملیات ۲

۳

اصول مدیریت و تئوری سازمان

۲

نقشه کشی صنعتی

۲

مبانی مهندسی برق

۳

آز مبانی برق

۱

اقتصاد مهندسی

۳

استاتیک و مقاومت مصالح

۳

علم مواد

۳

روشهای تولید

۳

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۱

۳

برنامه ریزی تولید

۳

اصول شبیه سازی

۳

جمع

۶۶

پروژه

۳

 

دروس اختیاری رشته مهندسی صنایع

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد

طراحی ایجاد صنایع

۳

مهندسی فاکتورهای انسانی

۳

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

۳

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای ۲

۳

مدیریت کیفیت و بهره وری

۳

برنامه ریزی حمل و نقل

۳

تحلیل سیستمها

۳

مدلهای احتمالی و تئوری صف

۳

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری

۳

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۳

آزمایشکاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

۲

اتوماسیون صنعتی

۳

ایمنی و بهداشت صنعتی

۲

مونتاژ مکانیکی

۳

کنترل عددی

۳

کارگاه ماشین افزار ۲

۱

کارگاه اتومکانیک

۱

اصول بازاریابی

۲

سیستمهای پرداخت حقوق و دستمزد

۳

شیمی عمومی

۳

مدیریت مالی

۲

جمع

۵۸

یک درس از سایر رشته های مهندسی

۳

 

کارگاه ها

نام درس

تعداد واحد

کارگاه ماشین افزار ۱         

۱

کارگاه عمومی جوش  

۱

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی 

۱

 • گرایش های مهندسی صنایع:

۱.ایمنی صنعتی:

 به محفوظ بودن ابزار ها و سیستم های موجود و بالابردن بهره بری در سیستم های کلان،بررسی و کنترل ریسک و طراحی و پیاده سازی سیستم های ایمنی اشاره دارد.

دروس تخصصی این گرایش:عوامل فیزیکی محیط کار، عوامل شیمیایی محیط کار، بیماری های شغلی و طب کار، سم شناسی صنعتی، روانشناسی صنعتی، تهویه صنعتی، جمع آوری و دفع فاضلاب و زباله های صنعتی، ارگونومی، ایمنی در برق، اعلام و اطفا حریق، دیگ ها و ظروف تحت فشار، حفاظت صنعتی، ایمنی در ساختمان و معدن، اصول مدیریت ایمنی، زبان تخصصی، پروژه ، کارآموزی میباشد.

توجه به اصول ایمنی و بهداشت توسط مهندس صنایع با گرایش ایمنی صنعتی مزایایی نیز دارد که عبارت است از :
برای کارگر،افزایش روحیه،کاهش فشار کار،کاهش جراحات و صدمات،کاهش حوادث،افزایش راحتی،افزایش حفظ رفاه و سلامتی،افزایش سطح بهداشت کار برای کارفرما،کاهش حوادث،افزایش کیفیت محصول،افزایش کارایی کارکنان،کاهش مخارج درمانی کارگران،استفاده بهتر از نیروی انسانی،کاهش مخارج تولید

۲.تکنولوژی صنعتی:

 با دید فنی تر مسائل را بررسی می نماید و با توجه به این دید به مهندسین مکانیک نزدیک میباشند.
دروس تخصصی این گرایش ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژ مکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی میباشد.

۳.برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها:

این گرایش تا حدودی خاصیت نرم‌افزاری دارد و به ارائه‌ی راه حلی برای انجام کارهای سیستماتیک بیشتر می‌پردازد.هدف این گرایش تربیت کارشناسانی میباشد که بتوانند با استفاده از روش‌های جدید و سیستماتیک و مدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی را تحلیل کرده و بیشترین راهنمایی را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزا تشکیل سیستم ارائه دهند.
دروس تخصصی این گرایش زبان تخصصی،برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی،طرح ریزی واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتر در مهندسی صنایع، پروژه پایانی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی میباشد.

۴.گرایش تولید صنعتی:

این گرایش عبارت است از روش استفاده از مهارت های تکنیکی اقتصادی و استفاده موثر از نیروی انسانی، زمان، ماشین­ آلات و تجهیزات، سرمایه، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت و کمیت مورد مطلوب. مجموعه کارشناسی تولید صنعتی با هدف تربیت کارشناسانی جمع آوری شده است که بتوانند به تجزیه و تحلیل و حل مسائلی مانند برنامه­ ریزی و کنترل تولید، کنترل کیفیت، افزایش کارایی تولید و طرح ریزی واحدهای تولیدی بپردازند.
دروس تخصصی این گرایش زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی،کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات،اصول مدیریت وتئوری سازمان،پروژه،کارآموزی میباشد.

تدریس خصوصی دروس مهندسی صنایع

 • بازار کار مهندسی صنایع:

  1. مهندسی سیستم های کیفیت

  2. برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
  3. مدیریت پروژه
  4. مهندسی مالی
  5. مدیریت تولید
  6. مهندسی ارزش
  7. مدیریت مهندسی
  8. طراحی ساختار سازمانی وفرایندها
  9. مهندسی سیستم های بهره وری
  10. مهندسی سیستم های اطلاعاتی
  11. مهندسی لجستیک
  12. سیستم های تولیدی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
۱۲۳۴۵۶۷
مهندسی صنایع
۱) بهینه سازی سیستم ها۱۲۳۲۵۰۰۰
۲) سیستم های سلامت۱۲۳۲۵۰۰۰
۳) مدیریت نوآوری و فناوری۱۲۳۲۵۰۰۰
۴) سیستم های مالی۴۲۲۲۵۰۰۰
۵) لجستیک و زنجیره تأمین۴۲۲۲۵۰۰۰
۶) مدیریت پروژه۴۲۲۲۵۰۰۰
۷) سیستم های کلان۲۱۱۱۰۱۱۰
۸) آینده پژوهی۳۳۱۱۰۲۰۱
۹) مدیریت مهندسی۵۲۲۲۱۰۰۱
۱۰) کیفیت و بهره وری۱۲۳۲۵۰۰۰

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

رشته کارشناسی ارشد صنایع غذایی دارای ۴ گرایش مهندسی صنایع غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد.

دروس آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
۱۲۳۴۵۶
علوم و مهندسی صنایع غذایی۱) صنایع غذایی۱۲۲۲۲۴۲
۲) شیمی مواد غذایی۱۲۲۲۲۴۲
۳) زیست فناوری مواد غذایی۱۲۲۲۲۴۲
۴) فناوری مواد غذایی۱۲۲۲۲۴۲

برای دانلود سوالات کنکور ارشد صنایع ۱۳۹۴  کلیک نمایید.

گرایش دکتری مهندسی صنایع

هدف  :
مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی میباشد که موجب  دستیابی دانشجو به آثار علمی در زمینه مهندسی صنایع و توانایی او در تهیه متون تحقیقاتی، نوآوری، کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در این رشته خواهد شد.

مدت طول این گرایش:۸ ترم

فارغ التحصیلان دوره دکتری مهندسی صنایع دارای توانمندیهایی به صورت زیر خواهند بود:

 • قابلیت تدریس و هدایت پایاننامهها در مقاطع مختلف تحصیلی مهندسی صنایع
 • توسعه مرزهای دانش در حوزه تخصصی
 • ارائه ایده های خلاقانه در جهت ارتقاء عملکرد سیستم های صنعتی، خدماتی، بازرگانی
 • انجام تحقیق مستقل در حوزه های اصلی مهندسی صنایع

منابع آزمون مهندسی صنایع:

زبان انگلیسی:

 •  زبان انگلیسی عمومی دکتری

استعداد تحصیلی:

 •  استعداد تحصیلی (ویژه گروه فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف
مجموعه دروس در سطح کارشناسی شامل:
 • تحقیق در عملیات ۱ و ۲:
 • تحقیق در عملیات، دکتر مختار بازارا
 • آشنایی با تحقیق در عملیات، دکتر حمدی طه
 • تحقیق در عملیات۲، دکتر میربهادر قلی آریانژاد، دکتر سید جعفر سجادی
 •  پژوهش عملیاتی، دکتر مهرگان
 •  برنامه ریزی خطی، لیبرمن، ترجمه: دکتر محمد مدرس یزدی و دکتر اردوان آصف وزیری
 • تئوری احتمالات و آمار مهندسی
 •  آمار ریاضی، والپول
 • مبانی احتمالی، شلدون راس
 • نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

 • طراحی سیستم های صنعتی
 •  طراحی سیستم های صنعتی، دکتر مهدی بصیری(جلد ۱ و ۲)
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی، دکتر رضا زنجیرانی فراهانی و دکتر نسرین عسگری

آموزش آنلاین و خصوصی رشته های مهندسی در پی سی کلاس

در سایت پی سی کلاس تدریس خصوصی رشته مهندسی صنایع در تمام مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری و همه ی گرایش ها با بهترین استادان به صورت حضوری یا آنلاین آموزش داده میشود و همچنین این امکان وجود دارد که اگر مایل بودید می توانید برای اطلاعات بیشتر  فرم مربوط به مشاوره و تعیین سطح رایگان که در پایین صفحه موجود میباشد را کامل کرده تا با شما تماس بگیریم.

برای درخواست استاد در سایت پی سی کلاس کلیک کنید.

پانوشت:مهندسی صنایع،مهندسی صنایع چیست،دروس رشته مهندسی صنایع،رشته مهندسی صنایع،بازار کار مهندسی صنایع،گرایش های مهندسی صنایع،دکترای صنایع،تدریس خصوصی ارشد صنایع
مهندسی صنایع
بهترین اساتید مهندسی صنایع در سایت پی سی کلاس
۵1star1star1star1star1star
X