نحوه اضافه کردن امتحان در سایت پی سی کلاس

آزمون از سوالات درست می شود.اساتید می توانند ازمون را درون دوره قرار دهند.

پس از هر جلسه یا بعد از اتمام تمام جلسه ها یا هر دو. مراحل را برای ایجاد یک آزمون جدید دنبال کنید.

نحوه اضافه کردن آزمون

۱- ورود به پنل کاربری

۲- از منوی lms برروی گزینه همه آزمون ها کلیک نمایید.

۳- آزمون ها افزودن برگه را در بالای صفحه کلیک نمایید.

تنظیمات آزمون

۱- زیرعنوان دوره:توضیحاتی وارد کنید این توضیحات زیر نام آزمون قرار می گیرد.

۲-دوره متصل شده:ارتباط یک آزمون و دوره باعث میشود آزمون برای کاربرانی که دوره را گرفته اند در دسترس باشد

۳-مدت زمان آزمون:کل مدت آزمون  زمان به ترتیب در تایمر تنظیم می شود.

۴-پارامتر مدت زمان آزمون:دقیقه ،ساعت،روز،…

۵-نتیجه ارزیابی اتوماتیک:ارزیابی نتایج به محض اتمام آزمون. (*برای سوالات غیر تشریحی)، غیرفعال کردن برای ارزیابی دستی

۶-تعداد شروع مجدد آزمون:تعداد دفعاتی که دانشجو قادر به بازنشانی و شروع مجدد آزمون است.

۷-ارسال پیغام آزمون :این پیغام بعد از اتمام و ارسال آزمون به کاربران نمایش داده می شود.بطور مثال تبریک آزمون به پایان رسید

۸-افزودن کلید بررسی پاسخ:همزمان با علامت خوردن سئوال پاسخ را بررسی کن

۹-آزمون پویا:برای ایجاد یک آزمون پویا بایستی در هنگام طراحی سوال برای سوالات خود برچسب بگذارید .

۱۰-برچسب سوالهای آزمون پویا:برچسب های که در هنگام طراحی سوال برای سوال قرار داده اید را می توانید استفاده کنید .

۱۱-تصادفی کردن سوالات آزمون:تصادفی کردن ترتیب سوالات برای هر آزمون

منظور از برچسب در آزمون پویا

X