نحوه مطالعه درس شیمی و شیمی کنکور در فصل تابستان

? شیمی را در تابستان چگونه بخوانیم ؟

در سال های اخیر درس شیمی در کنکور دارای سوالات پیچیده است. که هر سال نسبت به سوالات کنکور سال قبل سخت تر است.

درس شیمی هم درس رشته ریاضی و فیزیک و هم در رشته تجربی اهمیت ویژه  ای دارد.در رشته تجربی درس شیمی بعد از درس زیست شناسی دارای اهمیت است.

نحوه مطالعه درس شیمی و شیمی کنکور در فصل تابستان

مباحث درس شیمی

کل شیمی دبیرستان شامل ۱۲ بخش است که از نظر تعداد سوال در کنکور این سه درس تقریبا از اهمیت یکسانی برخوردارند،اما از نظر محتوای علمی و سختی مباحث، بخش ۴ شیمی سال دوم، بخش یک شیمی سال سوم و بخش ۳و۴ شیمی پیش دانشگاهی دارای مطالب مفهومی تر و مشکل تری می باشند.

سعی کنید مطالب حفظی درس شیمی را خلاصه برداری کنید و در طول سال تحصیلی مرور نمایید.

برای تسلط بر شیمی و کسب نتیجه خوب باید هر هفته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تست از شیمی حل کنید.

کتاب درسی را به هیچ وجه کنار نگذارید. به همه متن، شکل، جدول و نمودارهای کتاب درسی باید تسلط کافی داشته باشید. چندین و چندبار کتاب درسی را دوره نمایید. یادتان باشد هیچ جزوه، فیلم و کتاب کنکوری نمیتواند جای کتاب درسی را پر نمایید.

با توجه به اینکه در دفترچه سوالات کنکور، سوالات شیمی آخرین  سوالاتی هستند که داوطلب با آنها روبرو می شود، اکثر داوطلبان خسته شده و نمیتوانند به سوالات شیمی پاسخ دهند به همین دلیل آنهایی که شیمی را بالا میزنند رتبه های خوبی کسب میکنند.

 

X