نحوه مطالعه کردن

مطالعه کردن

افراد زیادی هستند ک ساعت ها به مطالعه می پردازند و تلاش فراوانی در این زمینه می کنند.ولی نتیجه دلخواه خود را نمی گیرند.در این مطلب قصد داریم نکاتی آموزش دهیم که باعث می شود در هنگام مطالعه بازدهی بیشتری داشته باشیم .

نکاتی در خصوص مطالعه کردننکاتی در خصوص مطالعه کردن

۱- تجسم نمایید سعی کنید در ذهن خود مطلبی که می خوانید را تجسم نمایید.

۲-در هنگام خواندن سعی کنید سوال طرح نمایید.

۳ – بخش های کتاب را به قسمت های کوچکتری تقسیم کنید.زیرا هر چه به بخش های کوچکتر تقسیم گردد .یادگیری آن راحت است

۴-سعی کنید بعد از ۶۰ تا ۹۰ دقیقه مطالعه در حدود ۱۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت نمایید.

۵-معمولا بعد از ۲۴ ساعت از زمان مطالعه حدود ۸۰ درصد از مطالب رافراموش می شوند با مرور به موقع  از فراموشی جلوگیری نمایید.

۶-با اشتیاق درس بخوانید و با هدف درس بخوانید .

۷- درس های مشابه مانند انگلیسی و عربی را پشت سر هم مطالعه نکنید و حتما فاصله زمانی را راعایت کنید

۸- مطالب ر ا سعی کنید مفهمومی یاد بگیرید تا در حافظه بلند مدت جای بگیرند و حفظ نکنید.

۹- سعی کنید در یک مکان مطالعه کنید در فضاهای شلوغ مثل پارک مطالعه نکنید.

۱۰ -مطالعه ی فعال شامل خواندن،نوشتن،تکرار و مرور است .تنها خط کشیدن زیر مطالب مهم نیست.

۱۱- خوب خواندن هنر است، نه زیاد خواندن.

۱۲-مطالب را سازماندهی و دسته بندی نماید  که به آنها کد و رمز بدهید؛ یعنی با اختصار کردن رئوس مطالب و تعاریف و یا به هر نحو مطلوب دیگر، باید مطالب منظم شود.

۱۳-  تمرین کنیم که هر درس را فقط یک بار و دقیق  یاد بگیریم؛ یعنی ذهن را شرطی نماییم و سطح توانمندی ذهن را بالا ببریم که نیاز به چندین بار مطالعه نباشد.

۱۴- قبل از خواندن هر فصل کتاب برای خود زمان مناسب تعیین نماییم؛ زیرا این کار باعث سرعت و پایبندی به مطالعه خواهد شد.

 

X