جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۸ سازمان سنجش

جدول ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری

سال ۱۳۹۸

آزمون
تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری

دکتری تخصصی (Ph.D)
 

سال ۹۸

 

سه‌شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ تا دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۲

 

جمعه ۹۷/۱۲/۰۳

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

سال ۹۸

 

جمعه ۹۷/۰۹/۱۶ تا یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵

پنجشنبه ۹۸/۰۲/۰۵ و

جمعه ۹۸/۰۲/۰۶

 

سراسری

 

سال ۹۸

 

چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ تا پنج‌شنبه ۹۷/۱۲/۰۲

پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ و

جمعه ۹۸/۰۴/۱۴

منبع:سازمان سنجش

جدول ثبت نام و برگزاري آزمونهاي سراسري

0 0

X