وسواس مطالعاتی

کمبود وقت در مطالعه

وسواس مطالعاتی

⛔️ وسواس مطالعاتی باعث می شود دانش آموزان بارها یک پاراگراف یا مطلب را برای خود تکرار کنند و وقت خود را تلف نمایند.

❗️  ترس از فراموشی علت این وسواس مطالعاتی  می باشد❗️
✅ چگونه می توان از وسواس مطالعاتی را حل نمود؟

?فرض کنید کتاب خود را گم کرد ه اید و بخاطر نمی آورید کی و کجا گمشده!مجبور هستید کیف،کل خونه و حتی کلاس رو دنبالش بگردید!!
اما اگر مطمئن باشید که آخرین بار در  اتاقتان دیده اید فقط اتاقتان رامیگردید؟؟

?در مطالعه نیز فقط کافیست به سراغ مطالبی بروید که حس می کنید فراموش نموده اید . و مجددا انها را مطالعه کنید نه اینکه کل مطلب را دوباره بخوانید و زمان خود را از دست بدهید.

?بهتر این کار این است که اول خوب تمرکز کنید و یک مرور کلی از مطالب انچام دهید . بعد پراگرافی را انتخاب نموده و خط به خط با تمرکز بالا بخوانید به طوری که هرگز به عقب بر نگردید.

طوری مطالعه کنید که مفهوم هر کلمه و جمله را درک کنید . و بعد از مطالعه مطلب سعی کنید آن را برای خودتان توضیح دهید.هر قسمتی از کتاب را که فراموش کرده اید سعی کنید خلاصه نویسی نمایید و بدون نگاه کردن به مطالب نوشته شده دوباره مطلب را برای خود توضیح دهید.این کار باعث می شود که مطالب را هرگز فراموش نکنید.

وسواس مطالعاتی

X