وقتی تمرکز نداریم چه کار کنیم تا بهتر درس بخوانیم؟

وقتی تمرکز نداریم چه کار کنیم تا بهتر درس بخوانیم؟

ازیکی ازفیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند: آیا پس ازاین همه دانش و فرزانگی و ریاضت هنوزهم به ریاضت مشغولی؟

گفت: آری. گفتند: چگونه؟

گفت: وقتی غذا می خورم صرفاً غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم.

می توان گفت یکی از بزرگ ترین ثمره ی تمرکز هیمن باشد.که موقع غذا خوردن تمام توجه شما بر روی غذا و لذت بردن از آن باشد .نه اینکه تمام افکار مربوط به گذشته و آینده در هنگام غذا خوردن به سراغ شما بیایید و جز سیری چیزی نفهمید.

تمرکز واقعی بدین معناست که اگر شما در طول روز به طور مثال پنج فعالیت مختلف انجام می دهید صرفا به آن فکر کنید و از دیگر افکار آسوده باشید.

اگر شما بتوانید در  هنگام کار فقط روی کارخود، به هنگام ورزش صرفاً روی انجام حرکات، درهنگام مطالعه فقط روی موضوع کتاب و. . . توجه و تمرکز کنید، عملاً موفقیت شما به میزان چشمگیری افزایش می یابد.

ولی چطور می توانید به این مهم دست یابید؟

یک ضرب المثل کره ای می گوید: «هر وقت از راه رفتن خسته شدی، بدو!»

پس می توان نتیجه گرفت برای اینکه تمرکز بیشتری داشته باشید بیشتر درس بخوانید اما چرا؟
شما وقتی زیاد درس می‌خوانید، موضوعات جانبی کم‌تری دارید، درنتیجه علاوه بر این‌که فرصت بیش‌تری برای درس خواندن دارید، کیفیت مطالعه‌تان هم بیش‌تر می‌ گردد و تمرکز بیش‌تری هم پیدا می کنید. به یاد داشته باشید ما معمولاً هنگام درس خواندن به موضوعاتی فکر می‌کنیم که در زمانی که درس نمی‌خوانیم پیش می‌آیند.

۰ پاسخ به "وقتی تمرکز نداریم چه کار کنیم تا بهتر درس بخوانیم؟"

ارسال یک پیغام

X