چگونه از زمانهای پرت خود استفاده کنیم؟

زمان های پرت

در زندگی روز مره همه افراد زمانهای وجود دارد که کار خاصی انجام نمی دهند.یک کنکوری می تواند از این زمان ها به بهترین وجه استفاده نماید یا همانند قبل به نسبت به آن بی تفاوت باشد.زمان های پرت زمانهای مانند زمان انتظار برای تاکسی،ایستادن در صف نانوایی،زمان های رسیدن به مقصد با مترو و اتوبوس و… هستند.

در این زمان شما می توانید

۱️⃣لغات ادبیات
۲️⃣لغات زبان
۳️⃣تاریخ ادبیات
۴️⃣املا
۵️⃣مرور قواعد زبان و عربی
۶️⃣مرور فرمولهای ریاضی و فیزیک
۷️⃣مرور ساختارها و واکنشهای شیمی

مطالعه یا مرور نمایید.

مشاوره تحصیلی
بهترین مشاوران تحصیلی .موفقیت در مطالعه
۵1star1star1star1star1star
1397-02-09
X