نتایج جستجو برای "عربی"

37نتایج یافت شده

00

مهر'۹۶

نرم افزار عربی نهم دبیرستان

امکانات کلی نرم افزارهای فازه تازه دوره اول دبیرستان (هفتم ، هشتم ونهم) آموزش مفهومی – نکته وتست – آزمون …

ادامه مطلب

00

مهر'۹۶

نرم افزار عربی هشتم دبیرستان

امکانات کلی نرم افزارهای فازه تازه دوره اول دبیرستان (هفتم ، هشتم ونهم) آموزش مفهومی – نکته وتست – آزمون …

ادامه مطلب

00

مهر'۹۶

نرم افزار عربی هفتم دبیرستان

امکانات کلی نرم افزارهای فازه تازه دوره اول دبیرستان (هفتم ، هشتم ونهم) آموزش مفهومی – نکته وتست – آزمون …

ادامه مطلب

00

مهر'۹۶

00

مهر'۹۶

تدریس خصوصی عربی پایه نهم

مشکل دانش اموزان در درس عربی به خاطر عدم شیوه تدریس جذاب از سوی معلمان است.هدف اصلی بنده علاقه مند کردن بچه ها به عربی است

ادامه مطلب

00

مهر'۹۶

تدریس خصوصی عربی پایه دهم

اموزش عربی به شیوه مفهومی:عربی آسان و شیرین است اگر دانش اموز به آن علاقه داشته باشد

ادامه مطلب
X