عمومی

مطلالب عمومی

10

اسف'96

چگونه در ایام نوروز درس بخوانیم؟

خوب درس خواندن در نوروز برنامه هرساله دانش آموزان است، اما مطالعه در ایام نوروز با توجه به جو موجود …

ادامه مطلب

14

بهم'96

راهکارهای افزایش تمرکز

افزایش تمرکز موضوعی است که این روزها کم و بیش برای دانش آموزان لازم است و بسیاری از آنها از عدم …

ادامه مطلب
X