مشاوره

00

اسفند'۹۶

چگونه در ایام نوروز درس بخوانیم؟

خوب درس خواندن در نوروز برنامه هرساله دانش آموزان است، اما مطالعه در ایام نوروز با توجه به جو موجود …

ادامه مطلب

00

بهمن'۹۶

راهکارهای افزایش تمرکز

افزایش تمرکز موضوعی است که این روزها کم و بیش برای دانش آموزان لازم است و بسیاری از آنها از عدم …

ادامه مطلب
X