تدریس خصوصی آزمایشگاه علوم تجربی (۱)

3 دانشجو ثبت نام کرد

آزمایشگاه علوم تجربی دهم

 

آزمایشگاه علوم تجربی دهم

  • تدریس آنلاین آزمایشگاه علوم تجربی دهم:

تدریس آنلاین آزمایشگاه علوم تجربی دهم در سایت پی سی کلاس به طورکامل و فصل به فصل به صورت آنلاین انجام می شود که این دوره ها توسط اساتید برگزیده  مجرب کشور صورت می گیرد.همچنین تدریس خصوصی آزمایشگاه علوم تجربی دهم و تیزهوشان آزمایشگاه علوم تجربی دهم و تمامی دروس رشته های تحصیلی در تمامی مقاطع در این سایت برگزار میشود.

تدریس خصوصی آزمایشگاه علوم تجربی دهم 

سر فصل های تدریس خصوصی آزمایشگاه علوم تجربی دهم 

فصل اول

کار در آزمایشگاه و ایمنی
الف: آشنایی با محیط آزمایشگاه
ب: کار گروهی
پ: توصیه های عمومی
ت: نشانه های ایمنی
ث:جلوگیری از حوادث
ج:موقعیت اضطراری

فصل دوم: آزمایش های مربی

۱ــ جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار
۲ــ بخش قابل رؤیت ماه
۳ــ هلال های متفاوت از ماه
۴ــ فوران آبهای زیرزمینی
۵ــ رطوبت هوای دمی و بازدمی
۶ــ کربن دی اکسید در هوای بازدمی
۷ــ غذاهای پشتیبان رشد بدن
۸ــ گویچه های انتقال دهندۀ گازهای تنفسی
۹ــ تعیین گروه های خونی
۱۰ــ جوشاندن آب، بدون گرما
۱۱ــ حرکت آب با گرمای دست
۱۲ــ بازی دما با انحلال پذیری
۱۳ــ مسیرهای رنگی
۱۴ــ محلول نمکی حساس
۱۵ــ محلول های رنگی

۱۶ــ رسوب شناور
۱۷ــ زعفران اصل یا رنگ زرد تقلبی
۱۸ــ مولکول ها، دست در دست هم
۱۹ــ پردهای از آب
۲۰ــ اقیانوسی از هوا
۲۱ــ نی غواص
۲۲ــ شناوری
۲۳ــ پرسرعت اما کم فشار
۲۴ــ انرژی به انرژی
۲۵ــ انتقال انرژی
۲۶ــ جابه جایی گرما
۲۷ــ از گرما تا حرکت
۲۸ــ قایق بخار

فصل سوم: آزمایشهای دستورالعملی

۱ــ تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه
۲ــ زیباسازی محیط زندگی با بلورهای دست ساز
۳ــ تعیین مرکز سطحی زمین لرزه
۴ــ چگونگی تشکیل چشمه آب
۵ــ چگونگی تشکیل قندیل های داخل غار
۶ــ قالب داخلی و خارجی
۷ــ تشکیل چین خوردگی
۸ــ یاخته های ماهیچه ای
۹ــ نقاشی با بزاق دهان
۱۰ــ نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ
۱۱ــ استخوان های محکم و انعطاف پذیر
۱۲ــ روزنه های هوایی در برگ ها
۱۳ــ تقسیم رشتمان میتوزدر یاخته های ریشه پیاز

۴ــ یاخته های مبارز بدن
۱۵ــ تخمیرتنفس بی هوازی
۱۶ــ نیروی بین ذرات
۱۷ــ ید در نمک خوراکی
۱۸ــ ویتامین C در میوهها و سبزیها
۱۹ــ میزان گاز حل شده در یک نوشابه
۲۰ــ کیفیت روغن
۲۱ــ ساخت گوی برفی شیشه ای
۲۲ــ حل شدن گازها در آب
۲۳ــ خالص سازی نیترات ها
۲۴ــ ابعاد مولکول
۲۵ــ کلسیم کربنات در صدف
۲۶ــ اندازهگیری ابعاد یک لوله
۲۷ــ اندازه گیریهایی به ضخامت یک برگه کاغذ
۲۸ــ چگالی
۲۹ــ اصل ارشمیدس
۳۰ــ اندازهگیری دما
۳۱ــ ظرفیت گرمایی گرماسنج
۳۲ــ گاز آرمانی کامل در دمای ثابت
۳۳ــ انبساط طولی جامدها
۳۴ــ گرمای ویژه
۳۵ــ گرمای نهان ذوب یخ
۳۶ــ گرمای نهان تبخیر آب

فصل چهارم: آزمایشهای کاوشگری

۱ــ چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟
۲ــ کوهنورد ان ، چگونه با استفاده از نقشه های عارضه نگاری مسیریابی میکنند؟
۳ــ کیفیت آب موجود در کدام زمینها، برای آشامیدن مناسبتر است؟
۴ــ گیاهان چگونه وزن کم میکنند؟
۵ــ آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟
۶ــ آیا گیاهان با هم رقابت میکنند؟

۷ــ چگونه آب سخت میشود؟
۸ــ بین دما و حجم گاز در فشار ثابت چه رابطهای وجود دارد؟
۹ــ آیا همۀ واکنشها برگشت پذیرند؟
۱۰ــ هنگام انجام واکنشها چه اتفاقی میافتد؟
۱۱ــ چگونه یونها را در محلول شناسایی کنیم؟
۱۲ــ چگونه میتوان نمودار انحلال پذیری نمک را رسم کرد؟
۱۳ــ عملکرد کاتالیزگرها چیست؟
۱۴ــ چگونه قطر نخ قرقره یا سیم الکی را با خط کش اندازه گیری کنیم؟
۱۵ــ فشار در یک مایع به چه عاملی بستگی دارد؟
۱۶ــ چگونه میتوان یک چگالی سنج ساده ساخت؟
۱۷ــ چرا روی سطح خیابان ها و جاده های یخ زده، نمک می پاشند؟
۱۸ــ چگونه در روزهای خیلی سرد زمستان، که سطح آب دریاچه ها یخ میزند، ماهیها زنده میمانند؟
۱۹ــ چگونه یک دماپای ترموستات ساده بسازیم؟
۲۰ــ کدام یک گرمای بیشتری مبادله میکند؟

برای مشاهده کلیه اساتید پی سی کلاس کلیک نمایید.

پانوشت:آزمایشگاه علوم تجربی دهم،گام به گام آزمایشگاه علوم تجربی دهم،تدریس خصوصی آزمایشگاه علوم تجربی،تدریس آنلاین آزمایشگاه علوم تجربی

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره0 ظرفیت باقیمانده
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان
  • دسترسی نامحدود
  • 1 ظرفیت

ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

X