• سبد خرید شما خالی است.

 • ورود

تدریس خصوصی آمار و مدل سازی

20 دانشجو ثبت نام کرد

  آمار مدل سازی

  آمار و مدل سازی چیست ؟

  1. اطلاعات عددی :مجموعه اعدادی که به روش خاصی از جامعه تحت مطالعه، جمع آوری وبه صورت نمودار ،جدول باشاخه های عددی ارائه می شود .
  2.  تئوری اعداد : قواعد و اصول احتمال برای ساختن فرمول ها ومحاسبه پارامتر می باشد. .
  3.  روشهای آماری : روشهایی که در جمع آوری،تنظیم وتجزیه وتفسیر و تحلیل اطلاعات عددی مورد استفاده قرار می گیرد .
   اما اکثر آمار شناسان عبارت زیر را در تعریف آمار بیان می کنند:
   آمار علمی است که پیرامون جمع آوری وتنظیم وتحلیل وتفسیر اطلاعات عددی صحبت می کند.
   آمار امروزه یک تکنولوژی از روشهای علمی می باشد چون ابزار وتکنیک لازم را برای محققین آماده می سازد.

  آمار مدل سازی

  سرفصل های تدریس خصوصی آمار مدل سازی

   

  فصل اوّل ــ اندازه گیرى ومدل سازى

  اندازه گیرى
  مدل سازى

  فصل دوم ــ جامعه و نمونه

  جامعه
  نمونه
  نمونه تصادفى
  روشهاى جمع آورى داده ها

  فصل سوم ــ متغىرهاى تصادفى

  متغىر تصادفى
  انواع متغىرهاى تصادفى

  فصل چهارم ــ دسته بندى داده ها و جدول فراوانى

  جدول فراوانى
  دسته بندی
  انواع فراوانى
  چند تذکر دربارهٔ تشکیل جدول فراوانى
  معرفى و آشنایى با آمارى MINITAB

  فصل پنجم ــ نمودارها و تحلیل داده ها

  نمودار میله اى
  نمودار مستطیلى
  نمودار چندبر فراوانى
  نمودار دایره اى
  نمودار ساقه و برگ
  رسم نمودارها با استفاده از MINITAB

  فصل ششم ــ شاخص هاى مرکزى

  مد
  میانه
  نمودار جعبهاى
  مىانگین
  میانگین وزن دار
  از ماشىن حساب چگونه استفاده کنىم؟

  فصل هفتم ــ شاخص هاى پراکندگى

  پراکندگى
  دامنهٔ تغىىرات
  چارکهاى بالا و پایین
  واریانس
  انحراف معىار
  ضرىب تغىیرات
  پراکندگى در منحنى نرمال
  محاسبات شاخص هاى عددى در MINITAB

  فصل هشتم ــ همبستگى و رگرسیون

  جامعه هاى چند متغىّیری
  نمودار پراکنش
  همبستگى
  خط رگرسیون

  پانوشت :تدریس خصوصی آمار و مدل سازی-تدریس آنلاین امار و مدل سازی-تدریس خصوصی آمار 1تدریس آنلاین امار 1،آمار مدل سازی

  برای ارزیابی این پست کلیک کنید!
  [تعداد: 0 میانگین: 0]

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X