تدریس خصوصی جبر و احتمال یازدهم

0 دانشجو ثبت نام کرد

  جبر و احتمال سوم ریاضی

  جبر و احتمال

   

  • تدریس آنلاین جبر و احتمال:

  تدریس آنلاین جبر و احتمال سوم ریاضی به صورت آنلاین در سایت پی سی کلاس به طورکامل و فصل به فصل به صورت آنلاین انجام می شود که دوره های تدریس خصوصی توسط  اساتید  برگزیده  مجرب کشور صورت می گیرد.درس جبر و احتمال یازدهم شامل مباحث بسیار مهم در کنکور سراسری است و یادگیری دقیق و مفهومی آن یکی از قدم های موفقیت در کنکور سراسری می باشد.با شرکت در دوره های آنلاین و تدریس خصوصی جبر و احتمال قبولی خود را در امتحانات مدرسه و کنکور تضمین کنید .

  • تدریس خصوصی جبر و احتمال سوم ریاضی:

  در سامانه ی پی سی کلاس تدریس خصوصی به این معنا میباشد که جلسات تدریس به صورت تک نفره در محل زندگی فرد یا هرجا که مطابق با میل دوطرف بود برگزار میشود.کلاسهای تدریس خصوصی دارای مزایایی از قبیل:صرفه جویی در هزینه هایی که در رفت و آمد پیش می آید،ساعات و روزهای تشکیل کلاس به نظر معلم و شاگرد بستگی دارد،در این جلسات به نقاط ضعف تمرکز میشود و سعی در برطرف کردن آن میشود و فرد در این کلاس درس احساس راحتی دارد و قابلیت تغیر زمان جلسه تدریس نیز وجود دارد.حال در درس جبر و احتمال سوم ریاضی نیز که توسط اساتید برگزیده در سایت پی سی کلاس تدریس میشود و بصورتتدریس خصوصی جبر و احتمال سوم ریاضی میباشد چه به صورت فردی چه به صورت گروهی.

  سرفصل های

  تدریس خصوصی جبر و احتمال سوم ریاضی

  تدریس آنلاین جبر و احتمال

   

  فصل ۱ :استدلال ریاضى

  ۱ــ۱ــ درک شهودى
  ۱ــ۲ــ استدلال تمثیلى ىا قیاسى
  ۱ــ۳ــ استدلال استقرایى
  ۱ــ۴ــ محدودىت استدلال استقرایى
  ۱ــ ۵  ــ استقراى ریاضى
  ۱ــ۶ــ استقراى تعمیم یافته
  ۱ــ۷ــ استدلال استنتاجى
  ۱ــ ۸   ــ مثال نقض
  ۱ــ۹ــ قضایاى شرطى
  ۱ــ۱۰ــ اثبات بازگشتى
  ۱ــ۱۱ــ برهان خلف اثبات غیرمستقیم
  ۱ــ۱۲ــ اصل لانه کبوتر

  فصل ۲ :مجموعه ــ ضرب دکارتى و رابطه ٣٢

  ۲ــ۱ــ مجموعه
  ۲ــ۲ــ زىرمجموعه
  ۲ــ۳ــ مجموعهٔ توانى
  ۲ــ۴ــ نمایش هندسى مجموعه ها
  ۲ــ۵  ــ جبر مجموع ها
  ۲ــ۶ــ حاصلضرب دکارتى دو مجموعه
  ۲ــ۷ــ رابطه
  ۲ــ ۸   ــ افراز یک مجموعه
  ۲ــ۹ــ رابطهٔ هم ارزى

  فصل ۳ :احتمال و پدیده هاى تصادفى

  ۳ــ۱ــ پدیده هاى تصادفى
  ۳ــ۲ــ فضاهاى نمونه اى
  ۳ــ۳ــ پىشامدهاى تصادفى
  ۳ــ۴ــ عملیات بر روى پىشامدها

  فصل ۴ :احتمال: اندازه گیرى شانس

  ۴ــ۱ــ احتمال هم شانس در فضاهاى گسسته
  ۴ــ۲ــ احتمال دو جمله اى
  ۴ــ۳ــ احتمال غیرهم شانس در فضاهاى گسسته
  ۴ــ۴ــ احتمال یک پىشامد اختیارى
  ۴ــ ۵  ــ احتمال در فضاهاى پیوسته
  ۴ــ۶ــ قوانین احتمال

  برای مشاهده کلیه اساتید پی سی کلاس کلیک نمایید.

  پانوشت:جبر و احتمال سال سوم ریاضی،کتاب جبر و احتمال سوم ریاضی،آموزش جبر و احتمال سوم ریاضی،نمونه سوالات جبر و احتمال سوم ریاضی

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  اعمال برای دوره30 ظرفیت باقیمانده
  • دسترسی نامحدود
  • 30 ظرفیت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X