تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه دهم

تقویت گرامر و اشنایی دانش اموز با ساختار زبان انگلیسی از پایه تا کنکور

0 دانشجو ثبت نام کرد

  کتاب زبان انگلیسی دهم

  • تدریس آنلاین زبان انگلیسی دهمتدریس آنلاین زبان انگلیسی پایه دهم:

  تدریس آنلاین زبان انگلیسی دهم در سایت پی سی کلاس توسط دبیران عالی و باتجربه با روش های آسان و مفهومی تدریس داده می شود.همچنین در این سایت که آموزش به صورت آنلاین می باشد،تدریس خصوصی زبان انگلیسی دهم و نیز تمامی دروس مقاطع متوسطه و کنکور تدریس داده می شود با تدریس آنلاین زبان انگلیسی دهم و همچنین تدریس خصوصی زبان دهم می توانید موفقیت خود را احساس کنید.

  • تیزهوشان زبان انگلیسی دهم :

  کتاب زبان انگلیسی دهم برای تمام دانش آموزانی که می خواهند درس زبان خود را قوی کنند تدریس میشود که میتوانند به سایت پی سی کلاس مراجعه فرمایند و در تیزهوشان زبان انگلیسی دهم شرکت نمایند،در آزمون زبان انگلیسی دهم خود را تخمین بزنند. در این سایت تمامی سوالات مربوط به تیزهوشان و آموزش دروس برای آزمون های زبان انگلیسی دهم فراهم شده است.

  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی  دهم:

  در سامانه ی پی سی کلاس تدریس خصوصی به این معنا میباشد که جلسات تدریس به صورت تک نفره در محل زندگی فرد یا هرجا که مطابق با میل دوطرف بود برگزار میشود.کلاسهای تدریس خصوصی دارای مزایایی از قبیل:صرفه جویی در هزینه هایی که در رفت و آمد پیش می آید،ساعات و روزهای تشکیل کلاس به نظر معلم و شاگرد بستگی دارد،در این جلسات به نقاط ضعف تمرکز میشود و سعی در برطرف کردن آن میشود و فرد در این کلاس درس احساس راحتی دارد و قابلیت تغیر زمان جلسه تدریس نیز وجود دارد.حال در درس زبان انگلیسی پایه دهم نیز که توسط اساتید برگزیده در سایت پی سی کلاس تدریس میشود و بصورت تدریس خصوصی زبان انگلیسی دهم میباشد چه به صورت فردی چه به صورت گروهی.

  سرفصل تدریس خصوصی زبان انگلیسی دهم

  Lesson 1: Saving Nature

  Introduction to the lesson:Get Ready

  Conversation : Visiting the Museum of the Nature and Wildlife

  New Words & Expressions : Learning vocabulary of Reading

  Reading : Endangered Animals | Reading Comprehension

  (Grammar: Future tense (will) | See also (be going to

  Listening & Speaking:Talking about schedules/plans
  Pronunciation:Falling intonation
  Writing:Noun Singular & plural Types of nouns noun markers
  What You Learned:Reviewing Lesson 1

  Lesson 2: Wonders of Creation

  Get Ready:Introduction to the lesson
  Conversation:Visiting Iranian National Observatory
  New Words & Expressions:Learning vocabulary of Reading
  Reading:A Wonderful Liquid | Reading Comprehension
  (Grammar:Adjectives |See also (comparative and superlative adjectives
  Listening & Speaking:Asking about details
  Pronunciation:Rising intonation
  Writing:Adjective| Kinds of adjectives | Place of adjectives | Spelling hints
  What You Learned:Reviewing Lesson 2

  Lesson 3: Value of Knowledge

  Get Ready:Introduction to the lesson
  Conversation:Talking about famous Iranian scientists
  New Words & Expressions:Learning vocabulary of Reading
  Reading:No Pain No | GainReading Comprehension
  Grammar:Past progressive | Reflexives
  Listening & Speaking:Narrating a Story
  Pronunciation:Emphatic stress
  Writing:Verb | Action and state verbs |Simple and continuous verbs
  What You Learned:Reviewing Lesson 3

  Lesson 4: Traveling the World

  Get Ready:Introduction to the lesson
  Conversation:Finding a good tourist destination
  New Words & Expressions:Learning vocabulary of Reading
  Reading: Iran: A True Paradise | Reading Comprehension
  (Grammar:Modals | See also (Prepositions
  Listening & Speaking:Asking about obligations and necessities
  Pronunciation:Rising intonation
  Writing:Adverb | How to make -ly adverbs| Irregular adverbsIrregular adverbs
  What You Learned : Reviewing Lesson 4

  برای مشاهده تمام اساتید پی سی کلاس کلیک کنید.

  پانوشت:نمونه سوال زبان انگلیسی دهم، نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم ،دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم ،نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم،تدریس آنلاین زبان انگلیسی پایه دهم،تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه دهم
  اعمال برای دوره
  • دسترسی نامحدود

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X