تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه هشتم

0 دانشجو ثبت نام کرد

  زبان انگلیسی پایه هشتم

  • تدریس آنلاین زبان انگلیسی پایه هشتم:

  تدریس آنلاین زبان انگلیسی پایه هشتم در سایت پی سی کلاس به طورکامل و فصل به فصل به صورت آنلاین انجام می شود.این دوره ها توسط  اساتید  برگزیده  مجرب کشور صورت می گیرد.درس انگلیسی هشتم شامل مباحث بسیار مهم  از جمله لغات و گرامر و ریدینگ است .با شرکت در دوره های تدریس آنلاین و خصوصی زبان انگلیسی پایه هشتم قبولی خود را در امتحانات مدرسه و کنکور تضمین کنید .

  • تدریس خصوصی زبان انگلیسی هشتم:

  در سامانه ی پی سی کلاس تدریس خصوصی به این معنا میباشد که جلسات تدریس به صورت تک نفره در محل زندگی فرد یا هرجا که مطابق با میل دوطرف بود برگزار میشود.کلاسهای تدریس خصوصی دارای مزایایی از قبیل:صرفه جویی در هزینه هایی که در رفت و آمد پیش می آید،ساعات و روزهای تشکیل کلاس به نظر معلم و شاگرد بستگی دارد،در این جلسات به نقاط ضعف تمرکز میشود و سعی در برطرف کردن آن میشود و فرد در این کلاس درس احساس راحتی دارد و قابلیت تغیر زمان جلسه تدریس نیز وجود دارد.حال در درس زبان انگلیسی هشتم نیز که توسط اساتید برگزیده در سایت پی سی کلاس تدریس میشود و بصورت تدریس خصوصی زبان انگلیسی هشتم میباشد چه به صورت فردی چه به صورت گروهی.

  انگلیسی 2

   

  سرفصل های تدریس خصوصی زبان انگلیسی هشتم 

  My Nationality
  Talking about
  Nationalities

  Expressions
  Are you from Iran
  Are you Iranian
  Yes, I am. No, I’m not.
  Where are you from
  I’m from Iran.
  Which is correct2

  ۲

  My Week

  Talking about Daily

  Activities

  Expressions
  What do you do in the
  mornings?
  I go to school.
  When do you study English?
  On Monday mornings.
  What days do you go
  shopping?
  Every Wednesday afternoon.
  Excuse me, sir/madam/Miss

  ۳

  My Abilities
  Talking about
  Abilities

  Expressions
  Are you good at drawing?
  Yes, I am. No, I’m not.
  Can you ride a bicycle?
  Yes, I can. No, I can’t.
  Who can play tennis?
  Ali can.
  Excuse me, I have a
  question.

  ۴

  My Health
  Talking about Health
  Problems

  Giving Health Advice

  Expressions
  Are you OK?
  No, I have a headache.
  What’s wrong?
  I have the flu.
  I have a toothache.
  Why don’t you go to the
  dentist?
  I see/hear …….. in this word.
  What is it?

  ۵

  My City
  Talking about
  a Place

  Expressions
  Where is Isfahan?
  It’s in the center of Iran.
  What’s Isfahan like?
  It’s a big city.
  It’s very famous for its ………
  Is there a metro system in the city?
  Yes, there is. No, there isn’t.
  Are there any museums?
  Yes, there are. No, there aren’t.
  Is it correct?

  ۶

  My Village
  Talking about
  a Place
  Talking about
  Weather

  Expressions
  Where is Ghez-Ghaleh?
  It’s in West Azarbaijan.
  What is it like?
  It’s a mountain village.
  It is famous for its sunflower fields.
  What’s the weather like in ……?
  It’s sunny.
  Is it cold in winter?
  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  Is it the same?

  ۷

  My Hobbies
  Talking about
  Hobbies
  Talking about
  Free Time Activities

  Expressions
  Do you have any hobbies?
  Yes, listening to stories on
  the radio.
  What’s your hobby?
  Playing tennis.
  What do you do in your free
  time?
  I usually go shopping.
  How about ……………?

   

   تدریس خصوصی زبان انگلیسی  هشتم 

  • مطالبی که در این دوره آموزش می دهیم :

  ۱- معنی کلیه لغات جدید هر درس
  ۲- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک
  ۳- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرین های کتاب درسی
  ۴- پاسخ کلیه تمرین های کتاب درسی
  ۵- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
  ۶- نمونه سؤالات امتحان پایان ترم

  برای مشاهده تمام اساتید پی سی کلاس کلیک فرمایید.

  پانوشت:زبان انگلیسی هشتم،کتاب انگلیسی هشتم،نمونه سوالات انگلیسی هشتم،نمونه سوالات انگلیسی هشتم،کتاب زبان انگلیسی هشتم،دانلود فایل صوتی زبان هشتم

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  اعمال برای دوره30 ظرفیت باقیمانده
  • دسترسی نامحدود
  • 30 ظرفیت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X