تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی

0 دانشجو ثبت نام کرد

  سرفصل های کتاب فیزیک پیش دانشگاهی

  فصل ۱ :حرکت شناسى در دو بعد

  حرکت در یک بعد-حرکت در دو بعد و حرکت در صفحه

  فصل ۲:دینامیک

  قانونهای نیوتن-چگونگی استفاده از قانونهای نیوتون در حرکت یک جسم-تکانه (اندازه حرکت)-حرکت دایره ای -حرکت دایره ای یکنواخت-دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت

  فصل ۳:حرکت نوسانی

  حرکت هماهنگ ساده-معادله حرکت هماهنگ ساده-معادله هاى سرعت و شتاب در حرکت هماهنگ ساده- انرژى مکانىکى نوسانگر (دستگاه جرم ــ فنر)-آونگ ساده- تشدید

  فصل ۴:موج های مکانیکی

  موج -مـوجهاى عــرضى ــ موجهـاىطولى -تابع موج -انتشار موج در دو یا سه بعد-اصل بر هم نهی موجها-تداخل موجها در سطح آب

  فصل ۵:موج های صوتی

  موج صوتی-سرعت صوت-لوله های صوتی -شدت صوت

  فصل ۶ : موج های الکترومغناطیسی

  چــگونـــگى تشکىل مـــوجهــاى الکترومغناطىس توسط یک آنتن-ســرعت انتشار مــوجهـــاى الکترومغناطىسى- طىف موجهاى الکترومغناطىسى-تداخل موجهاى نورى

  فصل ۷ : آشنایی با فیزیک اتمی

  نظریه کوانتومى-  فوتون و پدىده فوتو الکتریک-طیف اتمی-الگوهای اتمی-آشنایی با لیزر

  فصل ۸:آشنایی با ساختار هسته

  ساختار هسته اتم-پرتوزایی-انرژی هسته ای

   

  هدف از ایجاد  سایت تدریس خصوصی  پی سی کلاس، ایجاد یک محیطی آموزشی مجازی است که  در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند

  تدریس توسط بهترین اساتید پی سی کلاس انجام می شود.

  نقد و بررسی دوره

  نامعلوم

  امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

  هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  اعمال برای دوره
  • دسترسی نامحدود

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X