تدریس خصوصی یادگیری آسان و مفهومی ریاضی نهم

0 دانشجو ثبت نام کرد

  اهداف دوره

  در این دوره کلیه سرفصل های کتاب ریاضی نهم با ذکر نکات تستی جهت آزمون های تیز هوشان و نمونه دولتی با ساده ترین روش برای دانش آموزان عزیز تدریس می شود. این دوره دارای آزمون های هدفمند در پایان هر فصل است.  ازمون در نظر گرفته به صورت تستی و تشریحی خواهد بود.

   

   سرفصل های کتاب

  • فصل اول: مجموعه ها
  • فصل دوم: اعداد حقیقی
  • فصل سوم: استدلال و اثبات
  • فصل چهارم: توان و ریشه
  • فصل پنجم: عبارتهای جبری
  • فصل ششم: خط و معادله های خطی
  • فصل هفتم: عبارت های گویا
  • فصل هشتم: حجم و مساحت

  در این دوره کلیه سرفصل های کتاب ریاضی نهم با ذکر نکات تستی جهت آزمون های تیز هوشان و نمونه دولتی به دانش آموزان عزیز تدریس می شود.

  تدریس خصوصی ریاضی نهم

  برای رزرو استاد و شرکت در این دوره کلیک نمایید .

  شرکت در دوره30 ظرفیت باقیمانده
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1 هفته, 3 روز
  • 30 ظرفیت

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X