تدریس خصوصی Solidworks مقدماتی

0 دانشجو ثبت نام کرد

  سرفصل دوره مقدماتی SolidWorks
  مقدمه:
  • معرفی نرم¬ افزار SolidWorks و قابلیت¬ های این نرم افزار
  • معرفی بخش¬ های مختلف نرم¬ افزار
  • نحوه استفاده از HELP و TOTURIAL نرم¬ افزار
  محیط Sketch:
  • آشنایی با صفحات ترسیم و مبدا مختصات در نرم¬ افزار
  • نحوه ورود به محیط Sketch
  • اصول طراحی در این محیط
  • معرفی دستورات طراحی دو بعدی شامل line, circle, spline, arc, rectangle, slut, ellipse …
  • اصول اندازه¬ گذاری و اعمال قیود و تهیه مدل دوبعدی کاملا مقید
  • کاربرد دستور mirror
  • انواع حالت دستور pattern
  • آشنایی با دستورات trim/extend
  • کاربرد دستورات offset و convert
  محیط Features:
  • آشنایی با اصول انتخاب ترتیب نمایه¬ ها برای ایجاد یک مدل
  • نحوه تبدیل مدل دو بعدی به سه بعدی
  • دستورات extruded bossbase, revolved bossbase, swept bossbase, lofted bossbase…
  • دستورات extruded cut, revolved cut, swept cut, lofted cut….
  • دستورات mirror, pattern, shape, dome, rib, fillet, chamfer, shell…..
  • دستور hole wizard
  • کاربرد مجموعه curves و reference geometry
  زبانه evaluate:
  • آشنایی با دستورات measure, mass properties, zebra, curvature…..
  محیط assembly:
  • آشنایی با مفهوم درجات آزادی و مقید کردن اجسام
  • نحوی ورود به محیط assembly و وارد کردن مدل به این محیط، ویرایش کردن قطعات در این محیط، ایجاد part جدید در این محیط
  • نحوی استفاده از کلیدهای move & rotate component
  • آشنایی با انواع mates و اعمال این قیود به parts، ویرایش انواع mate
  • نحوی استفاده از دستورات pattern در این محیط
  • ایجاد نمای انفجاری توسط دستور exploded view
  • استفاده از دستور interference detection
  • آشنایی با toolbox و نحوی انتقال قطعات استاندارد به محیط assembly
  محیط drawing:
  • آشنایی با استاندارهای تهیه نقشه دو بعدی از مدل سه بعدی
  • تهیه صفحه تقشه و ویرایش اطلاعات و جدول نقشه
  • ایجاد layout برای اندازه¬گذاری
  • روش¬های وارد نمود مدل در این محیط و روش¬های project برای ایجاد سه نما ار مدل
  • نحوی اعمال اندازه به تصاویر دو بعدی، استفاده از دستورات note و balloon، نحوی تلرانس¬گذاری و اعمال علائم جوشکاری و ماشین¬کاری و ….
  • اعمال جزئیات به نقشه توسط دستورات crop view, section view, detail view, broken-out view…

  تدریس خصوصی Solidworks

  برای رزرو استاد و شرکت در این دوره کلیک نمایید .

  شرکت در دوره
  • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • 1 هفته, 3 روز

  جزییات استاد

  ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

  X