پایه

بیوگرافی:

اینجانب در سال ۸۲ در کانون فرهنگی آموزش مشغول به کار بوده ام. و تدریس فیزیک را به صورت درس تخصصی انجام می دهم.

مدرس دوره

فیزیک متوسطه

نام و نام خانوادگی

مهدی عبدالمحمدی

استان

تهران

شهر

تهران

X