پایه

بیوگرافی:

مهندس مکانیک سال ۶۹ از دانشگاه دولتی صنعتی اصفهان.+ ارشد مکانیک دانشگاه دولتی امیرکبیر تهران.

۲۵ سال تجربه در تدریس و تالیف در قلمچی. مبتکران. نوبل. آیندگان.

تدریس در موسسات و مدارس تهران و کرج.
دبیرستان. کنکور. المپیاد. تیزهوشان. دانشگاه.

مدرس درصدهای بالای ۹۰ در فیزیک.( کارنامه شاگردان موجود است).

مدرس دوره

فیزیک دبیرستان. کنکور . دانشگاه

نام و نام خانوادگی

علی بگلو

استان

البرز

شهر

فردیس

X