• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

پایه

بیوگرافی:

دیپلم علوم تجربی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(سمپاد)
کارشناسی زیست شناسی ژنتیک تهران
کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه اراک
دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

مدرس دوره

زیست شناسی

نام و نام خانوادگی

متین عارفی

استان

مرکزی

شهر

اراک

X