• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

پایه

بیوگرافی:

تدریس دروس ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس طی ۲ سال در دانشگاهتخصص در دروس:۱- ریاضی کنکور۲- فیزیک کنکور۳- ماشین های الکتریکی۴- مدارهای الکتریکی۵- بررسی سیستم های قدرت۶- الکترومغناطیس

مدرس دوره

1- ریاضی کنکور 2- فیزیک کنکور 3- ماشین های الکتریکی 4- مدارهای الکتریکی 5- بررسی سیستم های قدرت 6- الکترومغناطیس

نام و نام خانوادگی

آرش بهاروندی

استان

تهران

شهر

تهران

X