دوره های استادپایه

بیوگرافی:

فوق لیسانس الهیات فلسفه و منطق,مدرس مجازی زبان انگلیسی از صفر مبتدی تا پیشرفته

مدرس دوره

زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

هاجر دیندار

استان

تهران

شهر

اسلامشهر

منطقه

اسلامشهر

X