پایه

بیوگرافی:

دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد از دانشگاه کاشان.کسب رتبه الف در مقطع ارشد.دارای سابقه تدریس خصوصی فیزیک در 4 سال

مدرس دوره

یادگیری فیزیک دوره دوم متوسطه

نام و نام خانوادگی

هاجر ابراهیمی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X