پایه

بیوگرافی:

داراى كارشناسى رياضيات و كاربردها از دانشگاه رازى كرمانشاه هستم و بصورت خصوصى يا از طريق تلگرام تعدادى تدريس و رفع اشكال انجام داده ام. منابع هم سعى مى كنم كه در ابتدا همان كتاب درسى خودتان با حل مثال ها و تمرينات بيشتر در كتاب درسى و اگر هم شد مثال ها و تمرينات خارج از كتاب درسى شما(كتب كمك درسى ديگر) تدريس كنم.
تعداد جلسات هم به موضوعات و خود دانش آموز بستگى دارد كه در چند جلسه به اتمام برسد.

مدرس دوره

رفع اشكال و تقويتى رياضيات

نام و نام خانوادگی

يوسف امامى پرى

استان

کرمانشاه

شهر

کرمانشاه

X