پایه

بیوگرافی:

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی .۸ سال سابقه تدریس خصوصی

مدرس دوره

زبان

نام و نام خانوادگی

طیبه فامیلی

استان

مازندران

X