• سبد خرید شما خالی است.

  • ورود

پایه

بیوگرافی:

کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل ازدانشگاه تهران غرب
منابع اموزشی برای تدریس از رتبه برترهای دانشگاه های دولتی سراسر کشور می باشد.
همراه با مشاوره استراتژیک دروس برای کسانی که نمیخواهند وقتشان به هدر رود.

مدرس دوره

کنکورارشدمدیریت

نام و نام خانوادگی

ندا قنواتی

استان

تهران

شهر

تهران

X