پایه

بیوگرافی:

کارشناس ارشد آمار ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
تدریس دروس آمار تمامی رشته های در دانشگاه پیام نور به مدت ۶ سال
تدریس در موسسات و آموزشگاهها بیش از ۱۵ سال
همکاری با مرکز آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در برگزاری دوره های کوتاه مدت آمار برای دانشجویان کارکنان و کارگزاران بورس
تدریس خصوصی آمار تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی بیش از ۱۵ سال

مدرس دوره

آمار دبیرستان، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تمامی رشته ها

نام و نام خانوادگی

یحیی قنبرپور

استان

تهران

شهر

تهران

X