پایه

بیوگرافی:

مدرس رشته عمران و معماری دانشگاه آزاد اصفهان و فوق لیسانس مهندسی عمران زلزله با ۱۰ سال سابقه تدریس

مدرس دوره

دروس عمران و معماری

نام و نام خانوادگی

محسن قدسی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X