پایه

بیوگرافی:

مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور اراک. سابقه ی تدریس دوره های Let’s go و زبان عمومی کاردانی و کارشناسی. متوسط تعداد جلسات برای هر دوره 15 جلسه.تدریس درس زبان عمومی مقطع کاردانی و کارشناسی. رضایتمندی و علاقمندی زبان آموزان قبلی

مدرس دوره

دوره ابتدایی و راهنمایی

نام و نام خانوادگی

زهره گرگوند

استان

اراک

شهر

اراک

X