پایه

بیوگرافی:

کارمند آموزش و پرورش و سالها سابقه تدریس در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

مدرس دوره

ریاضی پنجم تا نهم

نام و نام خانوادگی

حامد حمیدیان

استان

البرز

شهر

کرج

منطقه

کرج

X