دوره های استادپایه

بیوگرافی:

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران،مدرس زبان انگلیسی کنکور در بیش از ۴ آموزشگاه معتبر در تهران.

مدرس دوره

زبان انگلیسی کنکور

نام و نام خانوادگی

هیوا حمزه

استان

تهران

شهر

تهران

X