پایه

بیوگرافی:

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مدرس شیمی به بیش از ۲۰ دانش اموز خصوصی و دبیرستان تیزهوشان-ویراستار و عضو تیم تالیف کتاب شیمی دوازدهم نشرالگو-ویراستار و عضو تیم تالیف کتاب های حل مسایل موضوعی شیمی و نردبام دوازدهم شیمی خیلی سبز-ویراستار آزمون های شیمی گروه آموزشی ماز-طرح گاه به گاه و پراکنده تست برای ازمون های پایه دوازدهم قلمچی

مدرس دوره

شیمی

نام و نام خانوادگی

پارسا حیدری زاده

استان

تهران

شهر

تهران

X