پایه

بیوگرافی:

تدریس در آموزشگاه های جهاددانشگاهی و نسل فردا در همه رده های سنی و همه سطوح.

مدرس دوره

زبان انگلیسی در همه سطوح

نام و نام خانوادگی

حامد کازرونی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X