پایه

بیوگرافی:

بیش از ۸ سال سابقه تدریس خصوصی و مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی

تدریس تمام دروس ریاضی و آمار از ابتدایی تا دکتری
تجزیه و تحلیل مباحث آماری با استفاده از نرم افزار spss
کارشناس ارشد رشته آمارریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
دبیرریاضی مدرسه امام حسین (ع)
بیش از 8 سال سابقه تدریس خصوصی در مشهد
استفاده از شیوه های نوین و صددرصد تضمین یادگیری
حضور در منزل خودتان در هر کجای شهر مشهد

مدرس دوره

آموزش آمار تا سطح دکتری

نام و نام خانوادگی

میلاد کیخواه

استان

خراسان رضوی

X