پایه

بیوگرافی:

دانشجوی رشته شیمی محض در دانشگاه تبریز ، کلاس ها بسته به درخواست دانش آموز مبنی بر ورود به جزئیات بیشتر و یا حل تست و تمرین اضافی متغیر خواهد بود.

مدرس دوره

جمع بندی و تست زنی کنکور 97

نام و نام خانوادگی

نیما صمدی خامنه

X