پایه

بیوگرافی:

دانش آموخته دانشگاه تربیت معلم
برگزیده جشنواره خوارزرمی
برگزیده جشنواره ماهانی
مدرس دبیرستان های مشهد (متوسطه اول و دوم)
تدریس خصوصی ریاضی در تمامی مقاطع متوسطه اول و دوم
تدریس خصوصی ریاضی کنکور ریاضی و تجربی

مدرس دوره

ریاضی (تمامی مقاطع)

نام و نام خانوادگی

ابوالقاسم خوارزمی

استان

مشهد

شهر

خراسان رضوی

X