پایه

بیوگرافی:

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مسلط به تدریس دروس فیزیک و ریاضیات گسسته و سابقه ی همکاری با موسسه ی ادیبان تهران و همچنین TA دانشگاه

مدرس دوره

فیزیک کنکور

نام و نام خانوادگی

امیر خسرویان

استان

البرز

X