دوره های استادپایه

بیوگرافی:

دو سال سابقه تدریس دروس دبیرستان دارم توی اموزشگاه علوی بوشهر
دروس تخصصی مهندسی شیمی هم به صورت ازاد تدریس کردم
حل تمرین سیالات و انتقال جرم و انتقال حرارت هم بودم توی دانشگاه

مشاور موسسه ونوسدبیر موسسه علوی بوشهر

مدرس دوره

ریاضی

نام و نام خانوادگی

سجاد ملک پور

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X