پایه

بیوگرافی:

فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت از دانشگاه شهید بهشتی تهران
دارای سوابق تحصیلی از راهنمایی تا دانشگاه

مدرس دوره

حسابان و هندسه ،نرم افزار MATLAB

نام و نام خانوادگی

حامد میرزایی

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

X